รู้จักผู้เขียน

Nash Siamwalla Buddha's Brain

ดร. ณัชร สยามวาลา  เป็นผู้สนใจบทบาทของการเจริญสติที่มีต่อการพัฒนาตนเอง  จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทัฟทส์และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทุนแลกเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ดร.ณัชรจบปริญญาเอกด้านบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับทุนวิจัยปริญญาเอกไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ  เคยเขียนคอลัมน์ Zen Sense ให้กับบางกอก โพสต์ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เคยเป็นวิทยากรที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่  เข้าคอร์สการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ครั้งละอย่างน้อย 8 วันมาแล้ว 62 ครั้งและสอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาเอก (นักธรรมเอก)

ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักแปล

งานเขียน

  • วิถีดาบ วิถีเซน, รางวัลเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังสือไทยในหมวดศาสนา/ ปรัชญาเข้าแสดงในมหกรรมหนังสือโลกที่กรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี (สั่งซื้อพร้อมลายเซ็นดร.ณัชร คลิก ที่นี่)
  • ออกกำลังใจ  (สั่งซื้อพร้อมลายเซ็นดร.ณัชร คลิก ที่นี่ )
  • Zenwise (ภาษาอังกฤษ) (สั่งซื้อพร้อมลายเซ็นดร.ณัชร คลิก ที่นี่ )

งานแปลจากภาษาอังกฤษ

  • สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)
  • ทำทีละอย่าง (Just One Thing)
  • ผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership)

งานแปลจากภาษาญี่ปุ่น

  • สมองปิ๊ง Writing Revolution!  (今日あったことを書いて365日「脳力」を鍛える本)

ประวัติดร.ณัชรฉบับเต็มคลิก ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *